Adjudicada la redacció del projecte de remodelació del Centre Cultural

Última revisió 02-03-2021 11:38
02/03/2021

La Junta de Govern Local va aprovar dijous passat la redacció del projecte i documentació tècnica per a la renovació del Centre Cultural. L’empresa EDDAB arquitectura SLP serà l’encarregada de fer la proposta tècnica que permetrà renovar aquest equipament, on s’hi ubicaran els estudis d’Ona Malgrat.

Deu estudis d’arquitectura s’han presentat al procés de licitació per adjudicar els treballs de redacció del projecte de remodelació del Centre Cultural. La Junta va aprovar l’adjudicació a EDDAB arquitectura, SLP per 20.473,20 euros. El projecte estarà redactat en un termini de 3 mesos.

L'Ajuntament ha rebut una ajuda econòmica dins el Programa del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) durant el període 2020-2024 per fer aquesta obra de millora. El Centre Cultural és actualment un espai on s'hi fan projeccions cinematogràfiques, representacions teatrals i conferències, entre altres. Disposa, a més, de sala d'exposicions a la planta baixa i altres dependències per formació. L'any 2003 es va realitzar una remodelació del Centre Cultural i actualment es fa necessària una reforma de l'equipament per donar resposta a diferents problemàtiques com filtracions i humitats, façanes deteriorades per les inclemències meteorològiques, instal·lacions elèctriques obsoletes, així com la caixa escènica, el sistema de climatització, entre d'altres. 

La reforma que es farà al Centre Cultural inclou d'una banda, arranjar l'estat de l'edifici i de l'altra, la remodelació necessària per acollir els nous estudis de l'emissora municipal Ona Malgrat. Les tasques que previstes són les següents:

 • Substitució de la coberta malmesa de planxa i retirada d'antiga coberta de fibrociment amb la correcte gestió com a residu especial.
 • Ignifugar l'estructura metàl·lica de la coberta.
 • Reparació d'humitats i filtracions de la coberta i parets.
 • Adequació de les façanes de l'edificació i renovar els paraments de fusta de façana amb material resistent a les inclemències meteorològiques.
 • Adequació i millora de la instal·lació elèctrica de l'edifici a les necessitats i freqüència d'us, garantir un subministrament elèctric d'auxili. Legalització de la instal·lació elèctrica.
 • Renovació del sistema de subjecció del fals sostre per retirar els taulons de fusta existents. Condicionament de passeres metàl·liques per manteniment i representacions teatrals.
 • Renovació de la il·luminació de l'escenari i il·luminació ambiental.
 • Renovació de la caixa escènica amb nou cortinatge, bambolines i pantalla de projecció.
 • Nova estructura de suport i motorització per les representacions teatrals.
 • Reubicació i renovació de la climatització dels espais per la reducció del consum energètic i millorar la gestió eficient de l'energia, i de forma telecomandada.
 • Condicionament interior amb la definició de nous espais com els estudis d'Ona Malgrat.
 • Reforma de les instal·lacions de telecomunicació de l'edifici