Ple ordinari del mes d'octubre, aquest dijous

Última revisió 02-10-2023 12:55
02/10/2023

El ple de l'Ajuntament celebrarà aquest dijous dia 5 la sessió ordinària d'aquest mes d'octubre a les 19 h. La sessió es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

L'ordre del dia de la convocatòria d'aquest dijous és la següent: 

1. Lectura i aprovació, si escau de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 14 de setembre de 2023.

2. Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2024:

  1. Impost sobre Béns Immobles
  2. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
  4. Impost sobre Increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana

3. Aprovar inicialment l’ “Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl i de la utilització privativa del domini públic local per l’execució d’obres de l’Ajuntament de Malgrat de Mar”.

4. Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  2634/2023 a la 3161/2023.

5. Precs i preguntes.

Imatge d'arxiu de la sala de plens
Imatge d'arxiu de la sala de plens de l'Ajuntament. Foto: AjMalgrat.