Es constitueix la taula de treball de La Tordera amb el compromís de fer un estudi previ a la redacció d'un Pla d'Actuació Integral de Recuperació del Delta

Última revisió 12-12-2019 23:11
08/06/2017

La taula de treball del delta de La Tordera s'ha constituït avui a Malgrat de Mar. En formen part els Ajuntaments de Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la Demarcació a Barcelona de Costes de l'Estat espanyol, Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB), Observatori de La Tordera, Plataforma Preservem El Litoral, L'Arrel i representants i propietaris de càmpings. La taula ha cregut convenient i necessari convidar a formar part d'aquesta taula als page

Després que tots els participants a la trobada reiteressin el seu compromís amb la taula de treball del delta de la Tordera, aquesta ha quedat constituïda. Tots els assistents han manifestat la necessitat de trobar solucions a la recuperació de La Tordera, amb especial atenció al Delta i les platges de La Conca i S'Abanell, i des de la perspectiva ambiental, econòmica, social i ecològica.