Plantes als escocells dels arbres per augmentar i millorar la biodiversitat

Última revisió 12-12-2019 23:12
23/03/2017

Els arbres del poble tindran espècies vegetals diverses plantades als escocells. La meitat de l'arbrat viari ja té plantes als escocells i la resta, en les properes setmanes. Aquesta acció s'inclou dins la gestió ecològica i sostenible del servei municipal d'Espais Verds. Les plantes als escocells ajuden a millorar i augmentar la biodiversitat, tant de fauna com de flora, aportant beneficis als arbres i a l'ecologia de les ciutats.

A la tardor es van començar a plantar espècies als escocells dels arbres. Aquests espais sempre s'han considerat residuals, bruts o plens de plantes espontànies. El cap del servei municipal d'Espais Verds explica que aquest és però un espai "imprescindible que suposa una bona oportunitat per augmentar i millorar la biodiversitat, tant de fauna com de flora". "Amb la nova gestió que realitzem, podrem millorar la qualitat del sòl, canviar l'estètica dels carrers i, com no, la salut dels nostres arbres i, en general del nostre poble", ha detallat Carles Garcia. En aquest sentit, la plantació i sembra de diverses plantes en els escocells permet augmentar i apropar les zones d'alimentació i refugi dels enemics naturals de les plagues, disminuint la compactació del sòl, a l'afavorir la infiltració de l'aigua de pluja. El cap del servei d'Espais Verds de l'Ajuntament recorda que "amb tot, ja hem eliminat l'ús de productes herbicides i fitosanitaris i és una gran oportunitat per crear espais públics més sans i sostenibles".

El servei d'Espais Verds ja ha plantat, en algun cas amb plantes i amb d'altres amb llavors, als escocells de la meitat de l'arbrat de Malgrat de Mar i es calcula que en un mes aproximadament, es faci la sembra de la meitat restant.

Plantes als escocells dels arbres per augmentar i millorar la biodiversitat
Plantes als escocells dels arbres per augmentar i millorar la biodiversitat