Es reactiva "Detecta'm", un programa d'atenció i cura a les persones grans i vulnerables

Última revisió 10-12-2019 13:11
03/12/2019

La Junta de Govern Local, formada per PSC i JXCat-Malgrat ens Mou, va aprovar dijous passat la despesa per tornar a reactivar el program d'atenció i cura a les presones grans "Detecta'm".

Aquesta iniciativa es va posar en marxa l'any 2016 i és de caràcter social amb l'objectiu de vetllar pel benestar de les presones més grans i vulnerables del poble. Actualment aproximadament el 20% de la població de Malgrat de Mar forma part del col·lectiu de gent gran. Així doncs, aquest programa respon a les necessitats d\'inclusió social i comunitària de les persones majors de 65 anys que viuen soles, acompanyades d\'altres persones grans o en situació de dependència, treballant per evitar l\'aïllament i exclusió social. Aquest objectiu podrà ser assolit gràcies a la implicació i participació comunitària.

Amb l'objectiu de reactivar el projecte, la Regidoria de Gent Gran entén per aconseguir la complicitat ciutadana és necessari iniciar campanyes de sensibilització i divulgació del projecte. L\'objectiu és aconseguir una població conscienciada sobre la realitat social del municipi, per tal que veïns i comerços locals actuïn com a “detectors” de totes aquelles situacions de perill o alerta en que es trobin els conciutadans més grans de la comunitat, comunicant aquestes incidències als serveis apropiats, creant així un poble més amigable on les persones més vulnerables es trobin segures i ben ateses. D'aquesta manera, es tornarà a reeditar material de difusió de la campanya per un import de 792,55 euros per poder iniciar la campanya al gener de 2020.

 

Altres acords de la junta

La Junta de Govern de la setmana passada també va aprovar un canvi d'empresa encarregada de la recollida del paper cartró en el sistema de porta a porta i selectiva. L'empresa que ara assumirà la gestió és Recuperaciones Ampurdán SL amb un preu de valorització de 8 euros la tona recollida.

A més, es van aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació de la prestació del servei de poda per dues anualitats: la de 2020 i la de 2021, per un import total de 57.035,05 euros.

La junta també va donar llum verd al pagament de l'import de 558,75 euros corresponent al 25% restant de la subvenció atorgada al Cineclub Garbí aquest 2019 -que ascendeix a un total de 2.235 euros. També es va aprovar el pagament de 950 euros corresponent al 25% restant de la subvenció atorgada a l'Associació de Jubilats de Malgrat aquest 2019 -que ascendeix a un total de 3.800 euros. També es va aprovar una subvenció de 637,50 euros corresponent al 25% restant de la subvenció atorgada a l'Associació de Puntaires de Malgrat de Mar. A més, d'un pagament de 413,84 euros corresponent al 25% restant de la subvenció atorgada al Grup de Teatre Germanor.

La Junta va aprovar donar llum verd a una subvenció de 1.759,09 euros per a l'AMPA de l'Escola Vedruna; una de 1.759,09 euros per a l'AMPA de l'Institut Ramon Turró i Darder; una altra de 1.759, 09 euros per a l'Escola Mare de Déu de Montserrat; i una altra de la mateixa quantitat per a l'AMPA de les Escoles Fonlladosa.

A més, es va aprovar una ajuda de 3.625 euros per a l'InterEsportiu Malgrat CFS i una de 3.779 euros per l'Associació de Formació Esportiva de Malgrat.

 

 

Es reactiva
Es reactiva "Detecta'm"