El termini per demanar les beques de menjador s'obrirà el pròxim 3 de maig

Última revisió 21-04-2021 13:31
21/04/2021

La Regidoria d'Acció Social i Ciutadania informa que el Consell Comarcal del Maresme obrirà el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts per al menjador escolar del curs 2021-2022 del 3 al 21 de maig. Els ajuts estan adreçats a famílies amb fills o filles que cursin ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil. La sol·licitud s'ha de fer preferentment de manera telemàtica. 

La Regidoria d'Acció Social informa que el termini per poder demanar una beca per al menjador per al pròxim curs escolar s'obrirà del 3 de maig i s'allargarà fins al 21 del mateix mes. La sol·licitud emplenada i la documentació requerida es presentarà preferentment de manera telemàtica al registre d’entrada de l’Ajuntament. En cas de no disposar de mitjans per fer-ho, s’haurà de demanar cita prèvia a l’Àrea de Serveis a la Persona per presentar-la. 

Els requisits per poder demanar-la són els següents:

 • Estar empadronat a Malgrat de Mar.
 • No tenir dret al servei de menjador amb caràcter perceptiu i, per tant, gratuït.
 • Fer ús del menjador escolar, i que el centre ofereixi d’aquest servei.
 • No superar el llindar de renda establert a les bases de la convocatòria del Consell Comarcal del Maresme.
 • Si s’està escolaritzat en un municipi de fora la comarca del Maresme, serà el Consell Comarcal al que pertanyi el municipi de l’escola qui decidirà sobre l’ajut.
 • En el cas que cap dels membres de la unitat familiar disposi de DNI o NIE només es valoraran ajuts de famílies que estiguin en seguiment de serveis socials. 

 

La documentació obligatòria que cal presentar és la següent:

 • Sol·licitud (Model CCM1) emplenat i signat pel sol·licitant
 • Fotocòpia del  DNI de tots els membres de la unitat familiar si es sol·licita la beca per primera vegada.
 • Conveni o sentència de divorci: quan un dels membres de la unitat familiar ja no convisqui en el domicili però encara hi estigui empadronat.
 •  Documentació complementària per acreditar la situació econòmica de l’any 202:
 • Documentació acreditativa dels ingressos rebuts no contributius  (no cotitzen a Hisenda - Renda).

Ingressos NO CONTRIBUTIUS:

 • Renda Garantida
 • SOVI
 • RAI
 • LISMI
 • PNC: incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viduïtat, invalidesa
 • LAPAD: Llei dependència
 • Per fill a càrrec
 • A favor de familiars
 • Pensions per decisions judicials
 • Treballs no declarats

 

Aquí trobaràs tota la informació per tramitar la sol·licitud.