Es remodelarà el carrer Caporal Fradera, que tindrà plataforma única

Última revisió 17-05-2021 13:16
17/05/2021

La Junta de Govern Local va aprovar dijous al migdia la memòria de la millora urbana del carrer de Caporal Fradera. L’obra preveu eliminar les voreres i crear una plataforma única que permeti una circulació segura integrada en les zones de vianants de l'entorn. 

El carrer del Caporal Fradera es troba en molt mal estat amb voreres estretes i desnivellades i la calçada feta malbé. La proposta de millora preveu actuar sobre els 670 metres quadrats de carrer, entre els carrers d’Emili i Llibertat. Es crearà una plataforma única, tot eliminant voreres i suprimint així barreres arquitectòniques. La voluntat és fer un itinerari practicable que afavoreixi la convivència ciutadana al carrer i fomenti la sostenibilitat ambiental. A més, també es canalitzaran les aigües pluvials. L’any passat es va renovar la xarxa d’aigua a pressió d’aquest carrer.

Es preveu que les obres costin uns 103.104,61 euros i s’executin en uns tres mesos, aproximadament, un cop estiguin adjudicades.