Ple ordinari del mes de febrer, aquest dijous

Última revisió 13-02-2024 11:31
13/02/2024

L'Ajuntament celebrarà aquest dijous la sessió ordinària del mes de febrer. El ple començarà a les 19 h i es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. 

L'ordre de la convocatòria inclou els següents punts: 

1.- Aprovar l'acta de la sessió ordinària anterior celebrada el dia 18 de gener de 2024 i l’acta de la sessió extraordinària del dia 29 de gener de 2024.

2. Iniciar un expedient d’ expropiació d’una finca ocupada amb motiu de les obres del “Projecte d’urbanització de l’avinguda Barcelona entre l’avinguda Colom i el c/ Ausiàs March”.

3. Donar compte de la Resolució 202/2024, de data 17 de gener d’enguany, d’actualització dels objectius establerts al Director General.

4.  Donar compte de l’informe d’intervenció de data 19 de gener de 2024, relatiu al compte general de les corporacions locals, exercici 2021.

5. Donar compte de la resolució d’Alcaldia 393/2024 relativa a l’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

6. Dació de compte de l’informe Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Malgrat de Mar de l’exercici 2023.

7. Dació de compte dels informes d’intervenció amb objeccions formulats durant l’exercici 2023.

8. Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  1/2024 a la 316/2024.

9. Precs i preguntes.

 

Imatge d'arxiu de la sala de plens de l'Ajuntament
Imatge d'arxiu de la sala de plens de l'Ajuntament. Foto: AjMalgrat.