Ple ordinari del mes de setembre, aquest dijous

Última revisió 12-09-2023 12:26
12/09/2023

El ple de l'Ajuntament celebrarà aquest dijous dia 14 la sessió ordinària d'aquest mes de setembre a les 19 h. La sessió es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

 

L'ordre del dia de la convocatòria d'aquest dijous és la següent: 

1. Lectura i aprovació, si escau dels esborranys de l’acta de la sessió anterior de data 13 de juliol de 2023.

2. Aprovar inicialment l’ “Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl i de la utilització privativa del domini públic local per l’execució d’obres de l’Ajuntament de Malgrat de Mar”.

3. Resoldre l’expedient de requeriment de compliment del contracte de concessió d’obra pública sobre la finca ubicada al Carrer Roger de Flor cantonada Isaac Albéniz, destinada a la promoció d’un edifici d’habitatges plurifamiliars.

4. Aprovar la modificació pressupostària 2023/09 per suplement de crèdit.

5. Aprovar l'adhesió a l'Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret.

6. Donar compte de l’informe d’intervenció relatiu al compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials corresponent al segon trimestre del 2023.

7. Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  1901/2023 a la 2633/2023.

8. Precs i preguntes.

Imatge d'arxiu de la sala de plens de l'Ajuntament
Imatge d'arxiu de la sala de plens de l'Ajuntament. Foto: AjMalgrat.