Les inscripcions al Casal Municipal d'Estiu s'obren dilluns

Última revisió 27-05-2020 19:59
27/05/2020

L’Ajuntament de Malgrat de Mar oferirà el servei del Casal d’Estiu, que estarà adaptat a la situació d’emergència sanitària provocada pel covid_19, els mesos de juliol i agost. Les novetats principals són que no es podrà fer jornada sencera -o matí o tarda- i que no hi hauran serveis d'acollida ni menjador, ja que s'han de respectar les mesures decretades. Una altra de les novetats és que hi haurà ajuts per a les famílies que pateixen vulnerabilitat econòmica a causa de la crisi sanitària del covid_19. El termini d'inscripció s'obre dilluns fins el divendres 5 de juny i s'ha de fer per correu electrònic. 

Es preveu que el Casal Municipal d'Estiu reparteixi els nens i nenes en grups de 10, tal i com marca la normativa de l'emergència sanitària. Hi haurà un màxim 190 places per al matí del juliol, 50 per a les tardes de juliol, 90 per als matins d'agost i 30 per a les tardes d'agost. 

El servei de Casal està adreçat a infants i adolescents de 3 a 15 anys (nascuts entre 2016 i 2005). Aquest any es portarà a terme a les instal·lacions de l'Escola Marià Cubí i Soler, de dilluns a divendres durant els mesos de juliol i agost.

Les opcions d’inscripció són les següents:

·     Mitja jornada matí (4h) de 9 a 13 h

·     Mitja jornada tarda (4h): de 15 a 19 h 

A causa de l’alerta sanitària no s’oferirà els serveis de jornada complerta, acollida i menjador

El preu de la matrícula és de 25€ i la quota mensual, matí o tarda és de 120€.

·     10 % descompte Famílies nombroses o monoparentals categoria general

·     20% descompte Famílies nombroses o monoparentals categoria especial

·     Bonificació (40%, 60% o 100%)  en la quota per situació de vulnerabilitat econòmica per causa de la COVID-19, prèvia sol·licitud i atorgament de l’ajut atorgat per la Regidoria d'Acció Social.

 

Els criteris d’inscripció són els següents:

·     Infants empadronats a Malgrat de Mar: 40 punts

·     Inscripció de 2 o més germans o germanes: 20 punts

·     Família nombrosa o monoparental: 10 punts

·     Situació de vulnerabilitat econòmica per causa de la COVID-19: 80 punt

o     Aquesta puntuació s’atorgarà un cop valorades les sol·licituds d’ajuts i confirmada la situació de vulnerabilitat.

o     Cal tramitar la sol·licitud de l’ajut de forma independent. 

 

El termini d'inscripció és de l’1 al 5 de juny, per correu electrònic: casal@ajmalgrat.cat

Telèfon d’atenció i suport a les inscripcions: 93.761.43.86

Publicació de les llistes d’admesos: 11 de juny

Pagament: de l’11 al 15 de juny

 

Documentació per a la inscripció  (pdf, escanejada o foto)

Caldrà enviar un correu electrònic a casal@ajmalgrat.cat adjuntant:

·     Full d’inscripció (signat)

·     Targeta sanitària de l’infant

·     Certificat emès pel Centre d’Atenció al Discapacitat (CAD) del Departament d’Acció Social, o bé informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’infant presenti algun tipus de discapacitat i/o requereixi d’alguna mesura d’atenció especial, per a places d’atenció individualitzada

 

Sol·licituds d’ajuts econòmics per causes de vulnerabilitat per causa de la COVID-19

·     Cal presentar una sol·licitud d’ajut específica abans del 5 de juny

 

Més informació sobre el casal i les inscripcions aquí. 

Més informació sobre els ajuts per al casal aquí. 

 

Casal Municipal d'Estiu 2020
Casal Municipal d'Estiu 2020

Documents adjunts