L'alcalde valora positivament que Endesa i entitats supramunicipals assumeixin el deute de la pobresa energètica

Última revisió 31-03-2021 10:05
31/03/2021

La Generalitat de Catalunya i les administracions locals han signat amb la companyia de llum i gas Endesa un acord per condonar el deute acumulat de 35.000 famílies vulnerables entre 2015 i 2020. També s’ha signat el conveni per regular el cost de la pobresa energètica que es generi a partir de l’1 de gener de 2021, que la companyia assumirà en un 50%. L’acord suposa la regulació, per primera vegada, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que impedeix la interrupció dels subministraments energètics a les famílies vulnerables. Endesa va reclamar al 2019 a l'Ajuntament de Malgrat el pagament del deute de famílies que pateixen pobresa energètica al municipi, que en aquell moment ascendia a  73.000 euros. L'alcalde, Joan Mercader, ha valorat positivament aquest acord.

El acord signat preveu que Endesa assumirà íntegrament el deute contret per aquestes persones i famílies vulnerables des del 6 d’agost de 2015 fins al 31 de desembre de 2018. També que el deute dels anys 2019 i 2020, el 50% l’assumirà Endesa i l’altre 50% les administracions signants. A més, l'entesa estableix que prèviament, les administracions públiques hauran comprovar la vigència del deute i que les persones i famílies es troben en situació de risc d’exclusió residencial, i es comprometen a fer-ho abans del 31 de maig de 2021.

Segons les dades aportades per Endesa, es tractaria d’unes 35.000 famílies en situació de vulnerabilitat social, que suposen un deute acumulat entre 2015 i 2020 de 38.793.524 euros. D’aquesta quantia, el deute corresponent als anys 2019 i 2020 ascendeix a 21.316.964 euros.

La Generalitat i Endesa també han signat el conveni sobre concertació de mesures de suport a unitats familiars en situació de pobresa energètica. Aquest conveni té efecte a 1 de gener de 2021 i la finalitat és garantir el subministrament de serveis bàsics. D’acord amb aquest conveni, les companyies subministradores d’energia elèctrica i de gas es corresponsabilitzaran de les despeses derivades de l’abordatge, prevenció i intervenció en la pobresa energètica. La Generalitat crearà un Fons d’Atenció Solidària finançat com a mínim en un 50% per les companyies subministradores i, com a màxim, en un 50% per la Generalitat.


Reclamació al 2019

Endesa va reclamar a l'Ajuntament de Malgrat de Mar l'1 d'agost de 2019 que pagués la meitat del deute de les famílies vulnerables del municipi, uns 73.000 euros en aquell moment. La companyia elèctrica va demanar que els consistoris catalans es fessin càrrec del 50% dels rebuts de les persones que pateixen pobresa energètica. En cas de no pagar, la companyia va anunciar que tallaria els subministraments a partir d'octubre. L'alcalde va contestar Endesa que deixés sense efecte la seva reclamació del deute i Malgrat es va sumar a la resta de municipis catalans per treballar de manera conjunta, unitària i coordinada per trobar una solució, que ara arriba amb aquest acord. L'alcalde ha manifestat que "amb aquest acord els ajuntaments no hem d'assumir ni un cèntim". "Estem satisfets que s'hagi assolit aquest acord i s'hagi donat resposta a la demanda que havíem fet els ajuntaments catalans que el deute de les famílies vulnerables", ha destacat.