L'Ajuntament destinarà 250.000 euros a un pla de xoc per netejar pintades de façanes privades

Última revisió 24-02-2021 14:47
24/02/2021

L'Ajuntament engega un pla de xoc per millorar el paisatge urbà i netejar de pintades i tags façanes d'habitatges i establiments privats del municipi. El ple de dijous passat va aprovar una modificació pressupostària que preveu destinar 250.000 euros a subvencions per fer aquesta neteja i repintat de façanes, que han estat objecte de bretolades. L'Ajuntament subvencionarà la mà d'obra i el material per fer aquesta neteja, que el ciutadà podrà sol·licitar. L'objectiu és combatre la problemàtica de les pintades i els tags, que embruten el poble, i alhora treballar per oferir alternatives per als joves interessats en l'art urbà. 

3.648 finques de Malgrat han sofert bretolades amb un total de 607 pintades, això suposa un 16,64% dels immobles del municipi. Gràcies a un treball transversal de diverses regidories, l’Ajuntament té la voluntat de dur a terme una sèrie d’actuacions amb l’objectiu de millorar el paisatge urbà. Una d'elles, és atorgar subvencions en espècies pel repintat de la planta baixa de façanes, que han sofert més pintades fruit de bretolades que no responen a cap criteri artístic conegudes habitualment com a tagging. L'objectiu és aconseguir una dignificació i posada en valor dels espais que pateixen sovint aquestes bretolades.

L'alcalde de Malgrat de Mar, Joan Mercader, ha explicat que "hem decidit tirar endavan un pla de xoc per solucionar un problema amb el paisatge urbà que s'ha convertit en crònic". "El primer pas es fer la neteja i després, posar en marxa tot un pla educatiu i de conscienciació que permeti separar el que són les bretolades de les pintades amb el que és art urbà i els grafits", ha destacat l'alcalde. 

La voluntat també és que l’abast de la campanya sigui notable pel nombre d’actuacions i doni pas a la posada en valor d’actuacions on l’art urbà, i en especial, el grafit, aportin valors positius al paisatge urbà. L'Ajuntament contractarà una empresa que assumirà les tasques de neteja de pintades i tags. 

Segons les bases aprovades,  els colors es pactaran entre la persona sol·licitant i l’equip professional que realitzi l’actuació. Es prioritzarà l’aplicació de colors tant similars com sigui possible a la resta de la façana del mateix edifici. Els grafits, en cas que fos necessari es podran eliminar amb la màquina antigrafits propietat de l’Ajuntament. La superfície d’intervenció es protegirà amb producte especial antigrafits sempre i quan sigui possible i la superfície ho permeti. 

 

Requisits per demanar la subvenció

  • Que l’edifici pel qual se sol·licita l’actuació estigui ubicat en el terme municipal de Malgrat i hagi patit pintades fruit de bretolades, les conegudes habitualment com a tagging. 
  • Que la persona sol·licitant en sigui la propietària o acrediti disposar del permís escrit i exprés de la propietat per tal de poder realitzar l’actuació. 
  • Que la façana presenti les condicions adients per poder procedir a un repintat sense necessitat d’actuacions prèvies de paleteria. 
  • Les persones sol·licitants han de ser persones físiques o persones jurídiques, restant exclosos d’aquestes subvencions els grans tenidors tal com estan descrits al Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge; modificat pel Decret llei 1/2020, de 21 de gener i les persones físiques o jurídiques que es dediquin a promocions immobiliàries. 

 

 

Imatge d'una façana afectada per les bretolades de les pintades al carrer Passada, a la plaça de Josep Anselm Clavé. Foto: AjMalgrat.
Imatge d'una façana afectada per les bretolades de les pintades al carrer Passada, a la plaça de Josep Anselm Clavé. Foto: AjMalgrat.