Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal, cremes de restes vegetals per motius fitosanitaris i comunicació de focs d'esbarjo

Què és i per a què serveix

Amb l'entrada en vigor de la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminants per a una economia circular prohibeix, amb caràcter general, la crema de restes vegetals generats a l'entorn agrari silvícola, amb algunes excepcions com:

Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal llevat de crema de restes vegetals per motius fitosanitaris 

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

Autorització excepcional de crema de restes vegetals per motius fitosanitaris

Durant tot l’any i a tot el territori de Catalunya queda prohibida la crema de restes vegetals. Aquesta activitat només es podrà realitzar sota les condicions d’excepcionalitat que disposa l’article 27.3 de la llei 7/2022 del 8 d’abril per problemes fitosanitaris amb autorització de Sanitat Vegetal o per prevenció d’incendis amb autorització de les Seccions Territorials de Boscos del Departament.

Podeu consultar el llistat de malaties a la web de la Generalitat que trobareu en iniciar el tràmit per via electrònica. 

Comunicació de focs d’esbarjo

Entre el 16 d’octubre i el 14 de març s’ha de comunicar la realització de qualsevol mena de foc d’esbarjo en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

Normativa

  • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
  • Decret 64/1995, de 7 de març, perl qual s'estableixen mesures de prevenció d'Incendis forestals.

On es pot trobar més informació

https://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/np_crema_restes_vegetals

 

Qui el pot demanar?

Persones físiques o jurídiques que poden dur a terme actuacions de risc que no estiguin previstes/planificades en un Pla de gestió amb el Centre de la Propietat Forestal (CPF) o representant degudament acreditat/da.

Quan es dóna resposta?

- Sol·licitud d'autorització: L'organisme competent de la Generalitat donarà l'autorització corresponent o denegarà la sol·licitud. En l'autorització s'establirà el dia i l'hora en què s'haurà de fer l'activitat amb risc d'incendi i les mesures pertinents que s'han de prendre per evitar el perill d'incendi.

- Comunicació: no requereix de resolució.

Documentació necessària?

Quan es pot demanar?

La sol·licitud de crema de restes vegetals per causa sanitària o restes forestals per risc d'incendi tot l'any. La Comunicació de foc d'esbarjo, del 16 d'octubre de 2022 al 14 de març de 2023.


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-10-2022 12:04