Servei Local d'Ocupació


Servei gratuït que l’Ajuntament de Malgrat de Mar posa a l’abast de:

Persones que cerquen feina de forma activa i/o volen reciclar-se professionalment. Què els oferim?

  • Sessions informatives: on es dóna a conèixer el Servei Local d'Ocupació, com és el seu funcionament i quins recursos s'hi poden trobar.
  • Entrevista inicial: per conèixer el perfil de la persona en recerca de feina (formació, experiència laboral, expectatives de treball,...). Un cop realitzada l'entrevista, la persona passa a formar part del Servei Local d'Ocupació i podrà accedir, a tots els seus serveis.
  • Accedir a ofertes de treball gestionades pel nostre servei i/o per altres SLO de la província de Barcelona. 
  • Assessorament i orientació en temàtiques relacionades amb la recerca de feina: definició de l’objectiu professional, elaboració del currículum, preparació de l’entrevista...
  • Informació sobre Programes Ocupacionals, Formació reglada i no reglada.
  • Club de la feina: espai de recerca de feina, dotat d’ordinadors amb connexió a internet, cartelleres amb l’oferta laboral i formativa de la zona, material de consulta i suport tècnic per a la recerca de feina.
  • Formació: que te com a objectiu millorar l'ocupabilitat de les persones en recerca de feina.

Empreses que cerquen personal. Què els oferim?

Des del Servei Local d’Ocupació es dona suport a les empreses amb activitat al territori per a cercar personal adequat al llocs de treball que necessiten cobrir.

Les empreses defineixen les característiques del lloc de treball a cobrir i des del Servei Local d'Ocupació es cerquen les persones per a cobrir la vacant. En poc temps, l'empresa disposarà de les dades dels candidats i de les candidates, entre els i les quals podrà decidir qui ocuparà el lloc de treball ofertat.

Documentació necessària per a gestionar una oferta de feina : 

                       - Full de compromís de l'empresa

                       - Document oferta de treball

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 08:43