Ofertes de treball

Bases generals

2019. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2019

Bases comunes reguladores de les convocatòries de procediment de selecció i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2019 i que integra les bases de selecció de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada

2018. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2018

Bases comunes reguladores de les convocatòries de procediment de selecció i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2018 i que integra les bases de selecció de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada.

Torn lliure

Desistiment / Desertes

Torn Promoció Interna

En tràmit

2019. OFICIAL 1A ENLLUMENAT

Provisió d’un lloc de treball d’Oficial 1a Enllumenat, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica.

Termini per a la presentació de candidatures: 08.11.2019, i fins a les 14.00 hores del dia 27.11.2019.

2019. OFICIAL 1A ESPAIS VERDS

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial 1a Espais Verds, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

Termini per a la presentació de candidatures: 08.11.2019, i fins a les 14.00 hores del dia 27.11.2019

2019. OFICIAL 1A VIA PÚBLICA

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial 1a Via Pública, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctic

Termini per a la presentació de candidatures: 08.11.2019, i fins a les 14.00 hores del dia 27.11.2019

2019. OFICIAL VIA PÚBLICA

Provisió de tres llocs de treball d’Oficial Via Pública, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

Termini per a la presentació de candidatures: 08.11.2019, i fins a les 14.00 hores del dia 27.11.2019

2019. OFICIAL ESPAIS VERDS

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial Espais Verds, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

Termini per a la presentació de candidatures: 08.11.2019, i fins a les 14.00 hores del dia 27.11.2019

2019. CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL

Termini per a la presentació de candidatures: 17.10.2019, i fins a les 14.00 hores del dia 05.11.2019.

Seleccions de caràcter temporal

En tràmit

Desistiment / Desertes

Provisió de llocs

En tràmit

Finalitzades

Desistiment / Desertes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-10-2019 12:26