Tasques de neteja i manteniment al nou Passeig Marítim

Última revisió 27-02-2020 15:20
27/02/2020

Els Serveis Municipals han començat avui dijous les tasques de neteja i manteniment al tram de les obres del nou Passeig Marítim. L'Ajuntament hi treballa davant la situació d'inseguretat que ha generat la manca de manteniment per part de l'empresa adjudicatària de les obres. El consistori malgratenc ha resolt el contracte amb l'empresa Rogasa Construcciones y Contratas SA.

El ple de l'Ajuntament va aprovar la setmana passada sol·licitar el pertinent dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, en relació a la proposta de resolució del contracte administratiu per l’execució de les obres incloses en el projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim, entre la plaça de l’Àncora i l’avinguda Colom, per la no acceptació per part del contractista dels preus fixats per l’òrgan de contractació, que serviren de base a la modificació contractual aprovada.

L'Ajuntament ja va aprovar al desembre en ple iniciar la resolució del contracte administratiu per l’execució de les obres incloses en el projecte d’ordenació i rehabilitació del passeig Marítim.

El govern municipal anuncia que aviat s'iniciaran els treballs per col·locar un sistema per fer ombra durant els mesos d'estiu al llarg del Passeig Marítim, així com papereres i el sistema de reg. 

L'Ajuntament farà la pròxima setmana un requeriment a l'empresa, perquè resolgui les obres mal fetes.

 

Tasques de manteniment al Passeig Marítim
Tasques de manteniment al Passeig Marítim