Mesures adoptades en matèria d'Habitatge davant l'emergència sanitària

Última revisió 23-03-2020 11:42
23/03/2020

La Regidoria d'Habitatge informa de les últimes mesures aprovades en relació a la situació d'emergència sanitària per la pandèmia del coronavirus.


- L´Agència de l´Habitatge de Catalunya no s´activarà cap nova convocatòria d´ajuts, tot i haver-se publicat les bases el passat dijous, 12 de març. Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs. Paral·lelament han comunicat que es tramitaran imminentment ajudes al lloguer per majors de 65 anys i dones víctimes de violència de gènere perceptores d’ajut al 2019.
 
La informació important és que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha suspès fins a nova ordre la convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer, tret dels ajuts per a majors de 65 anys i dones víctimes de violència de gènere que el van obtenir durant el 2019.
 
Encara no han publicat les bases sobre les ajudes que renoven, ho faran aquesta setmana, de moment només tenim l’anunci. En quant a la suspensió de terminis i la resta d’informació ho aniran publicant a l’enllaç de l'Agència d'Habitatge de Catalunya.
 
Per a renovacions es poden fer telefònicament al 93 761 98 13, Oficina d’Habitatge, trucar al 012 o enviar un correu a l’adreça olh@ajmalgrat.cat
 
- S´amplia la cobertura en l´àmbit de subministres de serveis públics essencials, en particular en el servei d´aigua, gas natural i electricitat. El servei de subministrament domiciliari d´aigua potable per al consum humà és un servei essencial que ha de quedar garantit, per tant, s'impossibilita el tall de subministrament d´aigua per incompliment de contracte (RD-llei 8/2020 de 17 de març).
 
La garantia de subministrament d’aigua i energia a consumidors vulnerables, determina que durant el mes següent a l’entrada en vigor del Reial Decret de l'estat d'alarma els distribuïdors d’energia elèctrica, gas natural i aigua no en poden suspendre el subministrament als consumidors vulnerables.

A més, els consumidors que compten amb l'Abonament Social, se’ls prorroga automàticament fins el 15 de setembre de 2020.
 
Més informació aquí.
 
No cal sol·licitar-ho. Són mesures que les companyies subministradores han d’aplicar directament.
 
-Garantir el dret a l´habitatge als deutors hipotecaris en situació d´especial vulnerabilitat que pateixin una reducció en els seus ingressos a causa de la crisis sanitària del COVID-19, mitjançant una moratòria en el pagament de les hipoteques i així evitar la pèrdua dels seus habitatges (RD-llei 8/2020 de 17 de març).
Moratòria hipotecària: El RDL incorpora mesures de protecció els deutors hipotecaris per garantir el dret a l’habitatge i evitar les conseqüències dels impagaments dels deutes hipotecaris. En aquest sentit, s’estableix una moratòria del deute hipotecari per als deutors en situació de vulnerabilitat econòmica. L’article 9 del RDL defineix els supòsits de vulnerabilitat econòmica conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19, i l’article 11 concreta els mitjans i documents pels que un deutor pot acreditar la seva condició de vulnerabilitat econòmica. La sol·licitud de moratòria es podrà presentar fins a 15 dies posteriors a la vigència d’aquest RDL. Un cop concedida la moratòria, se suspendrà el deute hipotecari en el termini estipulat, i no es podrà exigir el pagament de la quota hipotecària ni dels altres conceptes que la integren.

Més informació aquí.

El deutor haurà de acreditar que compleix els requisits estipulats pel RDL a l’entitat financera.
 

Informació coronavirus
Informació coronavirus