L'Ajuntament tanca la liquidació del pressupost de 2019 amb un superàvit de 3.360.606 euros

Última revisió 25-02-2020 13:20
25/02/2020

Segons informació dels Serveis Econòmics de l'Ajuntament, el pressupost de 2019 s'ha liquidat amb un superàvit de 3.360.606,57 euros. 

Per a l'exercici de 2019, la regla de despesa estava fixada en una 2,7% i s'ha tancat amb un 2,43. Pel que fa a l'endeutament, s'ha reduït en un 42%, amb un percentatge del 3,22% i un nivell de deute viu de 500.534,36 euros. El romanent de tresoreria ha estat de 7.163.008,02 euros.

La regidora de Serveis Econòmics, Isabel Ortiz, ha explicat que "l'exercici s'ha tancat amb aquestes xifres gràcies a les plusvàlues que l'Ajuntament ha ingressat de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que han pagat les empreses Boehringer Ingelheim España, SA -2.731.357,86 euros- i Henkel Iberica -1.053.179,42 euros- i que sumen 3.784.537,28  euros". Sense aquestes dues plusvàlues que ha tingut l'Ajuntament no haguéssim pogut tancar en positiu ni tindríem recursos per fer inversions financerament sostenibles", ha detallat.