Ple ordinari del mes de febrer, aquest dijous

Última revisió 18-02-2020 10:43
18/02/2020

El ple de l'Ajuntament celebra aquest dijous, dia 20, a les set del vespre la sessió ordinària d'aquest mes de febrer.

1.Aprovació de les actes de les sessions celebrades el 16 de desembre de 2019 (extraordinària urgent), 19 de desembre de 2019 (ordinària), 9 de gener de 2020 (ordinària) i 31 de gener de 2020 (extraordinària urgent).

2. Disposicions, acords i resolucions d’especial interès pel Consistori.

3. Dació de compte de l’informe de morositat del 4rt. trimestre 2019.

4.  Dació de compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost 2019.

5. Dació de compte de l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

6. Elecció del Jutge de pau titular de Malgrat de Mar

7. Aprovació de les addendes per a l’exercici 2020 dels convenis de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, relatius a l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació.

8. Aprovació del conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, com a municipi afectat pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020)

9. Moció del GPM ERC  de denúncia d’actuacions racistes

10. Moció del GPM CUP-AM per un posicionament de l’Ajuntament de Malgrat de Mar en relació a la visió estratègica cap a la desembocadura i delta de la Tordera.

11.  Dació de compte dels decrets de l’alcaldia 1 al 389/2020

12. Precs i preguntes

Sala de plens de l'Ajuntament
Sala de plens de l'Ajuntament