S'inicia la devolució de les quotes de les contribucions de la 2a fase de les obres del Passeig Marítim

Última revisió 27-04-2020 13:03
27/04/2020

L’Ajuntament va començar divendres a retornar les quotes pagades en concepte de contribucions especials per l’obra de remodelació del Passeig Marítim, per a totes aquelles finques situades a la segona fase de l’obra i on no s’ha iniciat la remodelació.

Aquesta devolució es va aprovar en el ple del passat 20 de febrer. Des d’aquesta data i fins divendres passat, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha estat l’encarregada de fer els càlculs dels imports a retornar juntament amb els interessos de demora que els pertoca pel fet de ser considerat un ingrés indegut.

 

En aquests moments, ja s’han retornat tots els rebuts que tenien domiciliat el pagament a una entitat bancària i també a tots els ciutadans que han facilitat el número de compte corrent per fer-ho. En els pròxims dies i a mesura que la ciutadania faciliti el número de compte corrent on fer les devolucions, aquestes s’aniran fent efectives. 

En total l’Ajuntament retornarà un import global de 800.000 euros. 

L’alcalde, Joan Mercader, ha manifestat que “des de l’equip de govern vam proposar aprovar pel ple la devolució de les contribucions especials de la 2a fase perquè es de justícia retornar als veïns el pagament d’unes obres que estan paralitzades i que per tant no s’han portat a terme”. “Després de fer tots els tràmits amb la ORGT de la Diputació de Barcelona, finalment ja s’estan fent les devolucions de les contribucions especials referents a la 2a fase del Passeig Marítim. Hem treballat perquè es fessin les devolucions el més aviat possible perquè l’actual situació econòmica afecta tant als veïns com al sector turístic”, ha afegit l’alcalde. 

Passeig Marítim
Passeig Marítim