Volant d'empadronament històric

Sol·licitud d'un certificat emès per l'Ajuntament que acredita fehacentment l'empadronament d'una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat.

Òrgan administratiu responsable: Estadística

Qui el pot demanar?

Tota persona física o delegat expressament.

Quan es dóna resposta?

Inmediat

Documentació necessària?

 Instància genèrica

 Autorització de la representació

 Original del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir.

 En cas de no poder presentar-se, la persona interessada pot signar una autorització de representació, acompanyada sempre pel seu original o fotocòpia del DNI, NIE o Passaport. La persona autoritzada ha d'acreditar la seva identitat.

 En cas de menors d'edat només ho pot demanar un dels progenitors o legal representant que estigui empadronat amb el menor, aportant documents original dels DNIs, NIEs o Passaport, i el llibre de família o partida de naixement.

 En cas de necessitar un certificat d'empadronament històric d'abans de l'any 1996: s'ha de presentar una sol.licitud general: especificant el màxim de dades possibles per localitzar la informació (adreça, anys, DNI, etc...) i full d'autoliquiCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Podeu imprimir el volant d'empadronament actual si disposeu d'identificació digital.

Preu

Segons ordenances fiscals de l'any vigent.

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-12-2021 12:45