Volant de convivència actual

Sol·licitud del document emès per l'Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d'Habitants.

Òrgan administratiu responsable: Estadística

Qui el pot demanar?

Tota persona física o persona delegada expressament.

Quan es dóna resposta?

Inmediat

Documentació necessària?

 Autorització de la representació

 Original del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir.

 En cas de no poder presentar-se, la persona interessada pot signar una autorització de representació, acompanyada sempre pel seu original o fotocòpia del DNI, NIE o Passaport. La persona autoritzada ha d'acreditar la seva identitat.

 En cas de menors d'edat només ho pot demanar un dels progenitors o legal representant que estigui empadronat amb el menor, aportant documents original dels DNIs, NIEs o Passaport, i el llibre de família o partida de naixement.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Podeu imprimir el volant d'empadronament actual si disposeu d'identificació digital.

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-12-2021 12:45