Sol·licitud subvencions en l'àmbit de joventut per l'exercici 2021

Òrgan administratiu responsable: Regidoria de Joventut

Podran sol·licitar subvencions les persones físiques, les entitats i associacions que estiguin inscrites i actualitzades les dades en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, Organismes públics o privats, sense ànim de lucre, legalment constituïdes dins de l'àmbit del terme municipal. També podran sol·licitar subvencions les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica del mateix àmbit, nomenant, en aquest cas, un representant o apoderat únic de l'agrupació.

Un cop atorgada la subvenció quan es pot presentar l’acceptació de l’import concedit?

El termini de presentació de l’acceptació és de deu dies hàbils des de la notificació de l’atorgament de la subvenció.

Com es pot justificar la subvenció objecte de la sol·licitud?

Amb factures, i altres documents acreditatius de la despesa efectuada, en la que la suma dels seus imports sigui la de l’import atorgat.

Qui em pot informar o aclarir dubtes sobre la sol·licitud de subvenció?

Àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Malgrat de Mar

Qui el pot demanar?

Totes aquelles entitats que compleixin els requisits de les Bases reguladores específiques de subvencions de l'Àrea de Qualitat de Vida i de les Bases reguladores generals de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Malgrat de Mar, per a l'any 2021.

Quan es dóna resposta?

El termini de resolució màxim serà de tres mesos des de la data de presentació de sol·licituds.

Quina documentació es lliura?
Còpia de la sol·licitud registrada

Sentit del silenci administratiu?
Negatiu

Documentació necessària?

 Full de dades bancàries

 Document d'acceptació

  Document de justificació

 Altres documents o escrits justificatius que el sol·licitant consideri oportú

 Document de sol·licitud i declaració responsable

  Memòria de l'activitat

  Pressupost previst

Quan es pot demanar?

Del 17 d'agost al 16 de setembre de 2021


Canals de tramitació

Cal demanar cita prèviaPresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-09-2021 09:02