Ajuts per l'Adquisició de Llibres Escolars

Ajuts econòmics destinats a minorar el cost per l’adquisició dels llibres escolars en paper i en format digital així com altres eines de suport educatiu indispensables per seguir el curs escolar amb normalitat. per a Educació Infantil (2n cicle), Primària i Secundària Obligatòria, per a famílies afectades per la situació Covid, i que es troben en situació econòmica precària, per pèrdua d’ingressos, pèrdua lloc de treball o per les dificultats inserció amb ingressos insuficients per la situació provocada per la Covid-19.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d'Acció Social i Ciutadania

Qui el pot demanar?

Les famílies que compleixin els següents requisits:

 1. Estar empadronat al municipi de Malgrat de Mar.
 2. Estar matriculat a un centre escolar d’ensenyaments obligatoris de Malgrat de Mar pel curs 2020-2021. Excepte que la plaça atorgada per Departament d’Ensenyament per Necessitats Educatives Especials fora del municipi.
 3. Que les famílies no disposin a 17.07.2020, d’un saldo bancari superior a:

Família amb un infant:   1.000,00€

Família amb 2 infants:   1.500,00€

Família amb 3 infants:   2.000,00€

Família amb 4 infants:   2.500,00€

Si es supera l’import indicat, no es valorarà la documentació i es denegarà l’ajut.

 1. Les famílies que no superin uns ingressos mensuals màxims de: 
Unitat familiar Ingressos mensuals
Un adult i un infant menor de 16 anys 1.070,59 €
Un adult i dos infants 1.317,65 €
Un adult i tres infants 1.564,69 €
Dos adults i un infant 1.482,35 €
Dos adults i dos infants         1.729,41 €
Dos adults i tres infants           1.976,45 €
Tres adults i un infant 1.894,11 €
Tres adults i dos infants         2.141,17 €
Tres adults i tres infants         2.388,21 €

Documentació a aportar

Per acreditar la situació econòmica, es requerirà la documentació econòmica referent a tots els membres de la unitat familiar:

 • Sol·licitud degudament emplenada
 • Fotocopia dels saldos i moviments bancaris de tots els comptes bancaris de la unitat familiar des de gener 2020 (saldo a tenir en compte 17.07.2020)
 • Fotocòpia de les 6 darreres nòmines, certificat d’empresa del darrer contracte de treball o fotocòpia del contracte laboral.
 • En cas de treballadors autònoms, declaració trimestral d’hisenda
 • En cas d’estar treballant, o haver-ho fet en feines esporàdiques: Declaració responsable d’ingressos.
 • Autorització consulta de les següents dades:
  • Acreditació convivència municipi de residència
  • En cas de situació d’atur: consultar al SOC certificat demandant d’ocupació i de perceptor de prestacions
  • Cobrament de Pensions o incapacitats laborals transitòries (ILT)
  • Renda Garantida de Ciutadania
  • Família Monoparental: consultar vigència al Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • Full a tercers degudament emplenat a nom del sol·licitant

L’Ajuntament de Malgrat de Mar es reserva el dret a sol·licitar altra documentació que consideri necessària per valorar la sol·licitud.

En quines dates es pot fer?

Presentació de sol·licituds del 27 de juliol al 14 d'agost

Termini de resolució

Resolució definitiva prevista a finals d’agost.

La resolució es notificarà electrònicament a les famílies que ho hagin sol·licitat.

Sentit del silenci administratiu

No concedida

Preguntes més freqüents

Pot presentar la documentació per a la sol•licitud algú que no sigui el pare, mare o tutor legal del nen o nena? 

Sí, sempre que l’imprès estigui signat pel pare, mare o tutor legal 

Es pot presentar més d’una sol·licitud de beca? 

Es presenta una sol·licitud per a tots els infants de la unitat familiar.

Qui em pot informar o aclarir dubtes sobre la sol·licitud de la beca? 

A l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

Documentació a consultar:

Es consultarà la informació econòmica derivada de qualsevol tipus de prestació:

 • Pensions INSS
 • Renda Garantida de Ciutadania
 • Prestacions per atur i/o subsidis i el  període concedit. 

Altra informació

 • Les famílies beneficiàries estan obligades a presentar en el registre telemàtic o presencialment amb cita prèvia, el justificant de l’adquisició de llibres per l’import de l’ajut atorgat, en el termini d e 10 dies hàbils des de la seva notificació. En cas de no presentar-ho, es procedirà a l’anul·lació de l’ajut.
 • En cas de famílies nouvingudes amb matricula al centre escolar posterior al període oficial de matriculació, poden fer la petició d’ajut per l’adquisició de llibres fins al 28 de febrer de 2021


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Documentació a adjuntar: detallada en l'apartat de documentació necessària.

Preu

La sol·licitud de la beca no comporta cap cost.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-05-2021 11:01