Subvencions per al pagament de l'IBI per als propietaris d'habitatges llogats a través de la bora de mediació social per a l'exercici 2020

L’objecte d’aquestes bases és el de regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions sobre l’impost de béns immobles d’aquells habitatges llogats a través de la Borsa de Mediació pel Lloguer Social que gestiona l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

Òrgan administratiu responsable: Oficina Local d'habitatge

Qui ho pot demanar?

Poden demanar la subvenció els propietaris d’habitatges adscrits a la borsa d’habitatge social gestionada per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, sempre que siguin particulars o institucions i entitats sense afany de lucre.

En tots els casos hauran de complir els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Reial decret 887/2006, en virtut del qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei.

Quan es dóna resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Sentit del silenci administratiu: Negatiu

Documentació necessària?

 Sol·licitud

 Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament amb l'administració pública.

 Full de tercers normalitzat on consti el compte corrent on ingressar la subvenció.

Quan es pot demanar?

Del 10 de setembre al 9 d'octubre de 2020


Canals de tramitació

Amb cita prèviaPresencialmentCentre Cívic MalgratCarrer del Segre, 108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-09-2020 09:38