Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics

Aprovada definitivament per Decret d’Alcaldia de 30-7-2004 (BOP 26-8-2004), i Modificació d’aquesta Ordenança aprovada definitivament per Decret d’Alcaldia de 30-4-2009, publicada en el BOP en data 2-6-2009 i en vigor des del 19-6-2009.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-05-2019 10:29