Inscripció Casal d'estiu

El Casal d’estiu municipal és un servei d’educació en el lleure inclusiu per infants i adolescents nascuts entre els anys 2005 i 2016 (ambdós inclosos) que l’Ajuntament de Malgrat de Mar ofereix durant els mesos de juliol i agost. El projecte de Casal d’estiu inclou una reserva de places per a infants i adolescents amb discapacitats i/o necessitats d’atenció especial.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d'Educació

El servei de Casal d’estiu 2020 s’ofereix de dilluns a divendres en horari de matí (de 9 a 13h) o tarda (de 15 a 19h). Per motius de seguretat sanitària, aquestes dues franges seran excloents, no s’ofereix l’opció d’assistir-hi matí i tarda. De forma excepcional, en aquesta edició no s’ofereix tampoc el servei d’acollida matinal, ni de migdia-menjador. La franja de la tarda s’ha ampliat, passant de 3 a 4h

Aquest tràmit serveix per sol·licitar una plaça al servei de Casal d’Estiu. El tràmit assigna una puntuació segons els barems d’inscripció. Les places del Casal d’Estiu s’ompliran per ordre de puntuació.

En cas d’obtenir plaça i un cop efectuat el pagament, la persona sol·licitant es considera admesa definitivament. En cas d’haver-se omplert totes les places, la persona sol·licitant quedaria en llista d’espera per si hi ha renúncies d’altres persones.

On s’ha d’adreçar el ciutadà per fer la gestió:

Les inscripcions s’han d’enviar per correu electrònic a casal@ajmalgrat.cat amb la documentació necessària.

En cas de dubte o incidència es pot contactar amb l’Àrea de Serveis a la Persona al 93 761 43 86 o a través de casal@ajmalgrat.cat .

Preus Casal d'estiu 2020:

Preus Casal d’estiu 2020

Import

Casal (mig dia)

120,00€

10% bonificació a famílies nombroses o monoparentals (categoria general)

 

20% bonificació a famílies nombroses o monoparentals (categoria especial)

 

Matrícula no retornable

25,00€

El pagament per a la confirmació de la plaça al Casal d’Estiu 2020 s’haurà de fer abans del 15 de juny de 2020.

Quina documentació es lliura:

Resguard d’inscripció.

Qui el pot demanar?

Famílies amb infants i adolescents nascuts entre els anys 2016 i 2005, ambdós inclosos.

Quan es dóna resposta?

Durant el termini d'inscripcions.
El llistat de persones inscrites es farà públic el dia 11 de juny.

Documentació necessària?

 Fitxa inscripcio Casal d'estiu 2020

 Fotocòpia tarja sanitària

 Els infants i joves amb diversitat, certificat emès pel Centre d'Atenció al Discapacitat (CAD) del Departament d'Acció Social, o bé informe de l'EAP en el qual s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'infant presenti algun tipus

Quan es pot demanar?

TERMINI FINALITZAT


ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-06-2020 11:08