2019. 2 AUXILIARS ADMINSTRATIUS/VES PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2019