Bases reguladores de les subvencions atorgades per l'Ajuntament, exercici 2021

Aprovació inicial de les Bases reguladores de les subvencions atorgades per l'Ajuntament, exercici 2021.

 

Data d'aprovació al Ple del 18/02/2021. Exposició al públic per un període de vint dies hàbils, a efectes de possibles reclamacions i suggeriments

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-03-2021 09:56