El termini dels ajuts per a persones afectades per la COVID-19 per pagar el lloguer i l'hipoteca s'obre dilluns

Última revisió 04-05-2021 13:35
04/05/2021

El termini per sol·licitar els ajuts per garantir ingressos suficients per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica provocada per la crisi de la COVID-19 s’obrirà el pròxim dilluns 10 de maig. Les persones o famílies afectades per la crisi econòmica actual derivada de la pandèmia sanitària podran rebre un ajut de fins a 600 euros per pagar el lloguer o l'hipoteca. El termini serà obert fins al 28 de maig. L'Ajuntament hi destina 60.000 euros a aquesta ajuda. 

 

L’emergència sanitària causada per la COVID-19 ha comportat una reducció notable dels ingressos de moltes famílies. Per pal·liar aquesta situació, l’Ajuntament de Malgrat ha creat aquest ajut econòmic. Es tracta d’un ajut econòmic a fons perdut de fins a 600 euros de caràcter urgent i extraordinari per a persones o unitats familiars empadronades a Malgrat de Mar que visquin en règim de lloguer o acreditin no poder fer front al deute hipotecari i que hagin patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos com a conseqüència dels efectes del coronavirus.

Les sol·licituds es faran mitjançant el formulari d’instància normalitzada disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Malgrat de Mar i presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà amb cita prèvia.

La documentació que cal aportar per sol·licitar aquesta ajuda és:

  • Contracte de lloguer de l’habitatge i darrer rebut pagat.
  • Acreditació del deute hipotecari i quotes impagades emesa per la corresponent entitat bancària.
  • Saldos i moviments econòmics de tots els comptes bancaris que disposi la unitat familiar a partir de gener de 2021.
  • Documents acreditatius de la situació laboral sobrevinguda: últim contracte de treball, document de finalització de contracte, últimes dues nòmines, declaració responsable d’ingressos, o d’altres documents acreditatius de la situació de vulnerabilitat sobrevinguda.
  • Certificat de titularitat de compte bancari o full de tercers on consti el compte corrent del sol·licitant on ingressar l’ajut.

L'any passat, amb l'inici de la pandèmia, el govern municipal ja es va obrir aquesta línia d'ajuda, però només anava destinada al pagament de llloguer. El regidor d'Habitatge, Sergio Ortin, ha explicat que enguany s'ha optat per ampliar l'ajuda per a persones que tinguin una hipoteca.

 

 

El termini serà obert del 10 al 28 de maig. Foto: AjMalgrat.
El termini serà obert del 10 al 28 de maig. Foto: AjMalgrat.