Ajuts Extraordinaris Llar infants municipal i Casal estiu Municipal

Ajuts extraordinaris per a minoar la quota de la Llar d'Infants Muncipal (Setembre a Desembre) i del Casal Estiu Municipal (Juliol i Agost)

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania i Regidoria d'Educació

Ajut per reduir l’import dels rebuts de la mensualitat de la Llar Infants de setembre a desembre de 2020 . I de l’import del rebut  del Casal d’Estiu 2020 (juliol i agost) . La reducció del rebut del Casal d’Estiu, no està inclosa la quota inicial de25€ que ha de pagar la família, encara que tingui una minoració del rebut del 100%.

On s’ha d’adreçar el ciutadà per fer la gestió:

Enviar mail a educacio@ajmalgrat.cat, amb el formulari de sol·licitud oficial per a la llar d’Infants, degudament emplenat i annexant la documentació acreditativa de la situació que acredita la família.

Si la sol·licitud d’Ajut és per al Casal d’Estiu, enviar mail a casal@ajmalgrat.cat amb el formulari de sol·licitud oficial per al Casal, degudament emplenada i annexant la documentació acreditativa de la situació de la família.

Quina documentació es lliura:

Resposta al mail del sol·licitant , indicant que la petició ha estat rebuda correctament.

Si manca documentació , enviarem mail informant manca documentació.

Termini de resolució:

Com a màxim el 15 de juny de 2020

Sentit del silenci administratiu:

Negatiu

Preguntes més freqüents:

  • Puc deixar el meu fill/a abans de les 9 del mati. No. No hi ha servei d’acollida ni de menjador per al Casal d’Estiu. I per la Llar d’infants?, a data d’avui no hi ha normativa clara que especifiqui, si hi haurà aquest servei.
  • Jo no estic treballant sempre, faig algunes feines quan em truquen. Quina documentació o com ho acredito. Ha de fer una declaració jurada dels ingressos mensuals que rep al mes.
  • He oblidat d’enviar un document que és importantíssim?. Pot tornar a enviar un mail indicant si Ajut és per Casal o Llar d’infants, indicant el nom i cognom del sol·licitant i demanar que annexin el document al mail enviat anteriorment, sempre que sigui abans del 5 de juny.
  • No tinc escàner per fer còpies, que faig per enviar documentació? . Pot fer  una fotografia de la documentació i enviar-la per mail.
  • Si tinc dubtes de com enviar la documentació acreditativa, a qui puc trucar?. Pot trucar al telèfon 93 761 43 86, que l’ajudarem per telèfon.
  • Quins documents haig d’emplenar ( model sol·licitud que consta de 4 full, emplenant totes les caselles de la documentació que aporta.)
  • Com sabré que la sol·licitud l’han rebut?. Li contestarem al mail , confirmant que l’hem rebuda.
  • Em puc quedar sense Ajut per al Casal d’Estiu o Llar d’infants, encara que compleixi els requisits?. Si , si s’ha esgotat la partida pressupostària.
  • Quina és la prioritat per a rebre ajut ?, l’ordre d’arribada. La sol·licitud que arribi primer i que compleixi els criteris.

Qui el pot demanar?

Les unitats familiars amb fills a càrrec, empadronades a Malgrat de Mar, que sol·licitin plaça a la Llar d'infants per al curs 2020-2021, i/o preinscripció al Casal d'estiu 2020 per als seus fills.
Les famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i social, ocasionada per la reducció econòmica i involuntària, dels seus ingressos i amb dificultat d'inserció com a conseqüència dels efectes del coronavirus.

Documentació necessària?

 Sol·licitud

 Documentació que acrediti unitat familiar, tipus de família, situació econòmica ( ingressos treball, prestacions, atur, nomines, contracte etc.), seguint la documentació establerta als Criteris Reguladors Ajuts Extraordinaris

Quan es pot demanar?

TERMINI FINALITZAT


Preu

Tràmit gratuït per les famílies.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-06-2020 11:09