Inserció laboral

Des de la regidoria d'Inserció Laboral es gestiona:

POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

L’Ajuntament de Malgrat de Mar participa de diferents convocatòries públiques dirigides a la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur. Gràcies a les subvencions rebudes per part del Servei d’Ocupació de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Malgrat de Mar contracta a persones aturades per a la realització d’actuacions de caràcter temporal i d’interès general i social, per tal que els i les participants puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat.

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

  • Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de garantia Juvenil a Catalunya 2020: permet que persones menors de 30 anys desocupades amb titulació de formació professional, universitària o certificat de professionalitat, siguin contractades i prestin els seus serveis sota la modalitat contractual de pràctiques. Aquestes pràctiques serveixen per adquirir aptituds i desenvolupament professional, mitjançant la supervisió d’un tutor o tutora que facilita l’exercici pràctic dels coneixements adquirits tant en la formació reglada com en la formació laboral.

     

  • Programa Treball i formació (COVID i DONA): s’adreça a persones que tenen especials dificultats d’accés al mercat de treball, amb l’objectiu de millorar l’adquisició de competències, habilitats i aptituds que facilitin la seva ocupabilitat, mitjançant la realització d’accions d’experiència laboral i de formació. Les persones beneficiàries d’aquest programa són: dones en situació d’atur i persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi preferentment més grans de 45 anys.

      

  • Projecte Treball als barris: mitjançant els Programes d’experienciació laboral es realitza la contractació laboral de persones treballadores en situació d’atur, per realitzar:
    • actuacions ocupacionals: contractació de persones del Barri del Castell per a la realització d’una obra o servei d’interès general i social, programada en el marc dels projectes del barri, i la seva finalitat és adquirir o millorar competències tècniques de les persones participants.
    • actuacions professionals: contractació de personal tècnic per a realitzar tasques de dinamització, mediació, medi ambient, atenció a col•lectius en risc d’exclusió social i seguiment o coordinació dels diferents dispositius sociolaborals.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunay en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

 

  

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

  • Pla de reactivació de l'ocupació: mitjançant la modalitat de suport als plans locals d’ocupació es realitza la contractació laboral de persones en situació d’atur, per millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones a través del desenvolupament d’una activitat laboral a l’administració i alhora cobrir necessitats de l’Ajuntament pel que fa a la prestació de serveis públics.

Carrer de Can Feliciano, s/n 08380 - Malgrat de Mar

937 614 386

937 653 360

Responsable polític