Consum

L’ Oficina Municipal d’Informació al Consumidor és un servei públic, gratuït i d’atenció personalitzada, que té com a objectiu la defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries, a través de la informació i l’orientació en la resolució de conflictes de consum.

  • Informa dels drets i obligacions de les persones consumidores.
  • Tramita les reclamacions, queixes, i denúncies en matèria de consum.
  • Organitza campanyes d’informació i educació per al consumidor i per als centres educatius.

Oficines que ofereix aquest servei:

  • Ajuntament (C/ Carme, 30): Els divendres al matí cada 15 dies de 8 a 15 h L’últim dimarts de cada mes a la tarda de 16 a 19 h
  • Àrea de Serveis a la Persona (C/ Can Feliciano, s/n): De dilluns a dijous de 9 a 14 h

Responsable polític

Informació relacionada