Patrimoni

 

El Patrimoni és el conjunt de testimonis que formen l’herència cultural de la societat, com les tradicions, els costums, l’art, el llenguatge, l’entorn, el paisatge, etc. Així com el conjunt d’immobles i objectes d’interès artístic, històric, arqueològic, ambiental, paisatgístic o científic que resten subjectes a una legislació especial per tal que sigui conservada i garantida llur protecció.  És per tot això que el patrimoni de Malgrat és el que ha d’identificar la població de Malgrat.

L’Ajuntament de Malgrat de Mar és el responsable últim de vetllar pel patrimoni de la comunitat, de la seva interpretació i divulgació per a les generacions actuals i la seva conservació per a les generacions futures.

L’Ajuntament de Malgrat de Mar disposa, des del 24 de gener del 1990, d’un catàleg de béns immobles considerats Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) amb diferents nivells de protecció  i dos Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN), que ha estat revisat periòdicament sense modificacions substancials des de la seva redacció. Aquest, presenta una clara tendència als béns arquitectònics, ja que la seva motivació partia de la redacció del POUM.

L’àrea de Patrimoni està centrada a l’Arxiu Municipal i treballa molt lligada amb l’àrea de cultura i amb l’àrea de Medi ambient. En un futur proper es potenciarà el treball de manera transversal amb aquestes àrees i amb les d’educació i turisme.

Plans i actuacions

Les principals accions han de emmarcar-se dins de la protecció/conservació i difusió del Patrimoni: 

  • Mapa del Patrimoni i Pla Especial de Protecció i difusió del Patrimoni, on es tingui cura i es vetlli per tot el nostre Patrimoni.
  • Potenciar i recolzar les activitats tradicionals i les festes populars que ja compten amb una llarga trajectòria.
  • Creació del Consell Històric de Malgrat de Mar, per encaminar les accions de difusió del patrimoni malgratenc
  • Presentació de llibres
  • Beca Vila de Malgrat
  • Matinals d’història

Carrer del Mar, 63 08380 - Malgrat de Mar

93 761 47 14

Responsable polític

Informació relacionada